Categoria: Formació

Com apliquem la perspectiva coeducativa a l’educació en el lleure? Una mirada des de diferents àmbits i diferents rangs d’edat!

Des de l’Escola Lliure El Sol hem elaborat els guions de 9 vídeos per introduir la perspectiva coeducativa a l’educació en el lleure, i Cooptècniques n’ha fet la maquetació.

El Departament d’igualtat i Feminismes té un repositori de recursos relacionats amb les temàtiques de cures i treballs de la llar, d’equitat en els treballs i dret al temps. En aquest marc, s’hi troben els vídeos «Perspectiva de gènere en l’educació en el lleure», nou píndoles agrupades en rangs d’edat: hi ha tres vídeos dedicats a l’edat 0 – 3, tres a l’edat 4 – 11 i tres a l’edat 12 – 16. Veureu que les temàtiques són variades, però totes es poden adaptar als diferents rangs d’edat!

De 0 a 3 anys
 • Jocs, contes i cançons: Hi ha pautes per transformar eines didàctiques «tradicionals» amb mirada feminista, així com exemples concrets d’aquestes per treballar amb els infants.
 • El dia a dia de l’activitat: Es revisa la quotidianitat d’un dia d’esplai/cau/altres i com poder tenir en compte la perspectiva feminista (rebuda, distribució de tasques, menjador, etc).
 • Espais i materials: Es parla sobre quin tipus de materials utilitzem amb els nostres infants i què representen, com estan distribuïts a l’espai, etc.

De 4 a 11 anys
 • Tasques productives i reproductives: En termes d’economia feminista, es parla sobre la distribució, el valor i la visibilització de diferents tipus de tasques.
 • Cura emocional: Es comparteixen algunes propostes per introduir la cura cap a una mateixa i la cura cap al grup d’iguals en la nostra acció educativa.
 • Cos i pressió estètica: Es plantegen els diferents cànons de bellesa que operen socialment i com afecten diferent en funció del gènere i altres eixos d’opressió.

De 12 a 16 anys
 • Referents i xarxes socials: Es remarca la importància de tenir referents diversos que trenquin amb la norma cisheteropatriarcal. S’analitzen les referents des del vessant personal, històric, de les xarxes socials…
 • Models relacionals: Es posen sobre la taula diferents tipologies de models relacionals, es reforcen els models d’amistat i s’introdueixen eines per qüestionar el model d’amor romàntic.
 • Sexualitats: En termes molt generals, s’introdueixen conceptes sobre consentiment, educació sexual, diversitat de gènere i afectivosexual, qüestionament de la cisheteronormativitat, etc.

Des de l’Escola creiem fermament que la perspectiva feminista i LGTBIQ+ s’introdueix des de molts angles a la nostra tasca educativa. Esperem que aquests vídeos us siguin útils per així fer-ho!

Com treballem els límits amb infants i adolescents

El passat dissabte 11 de maig vam realitzar la formació «Com posem els límits amb infants i joves» en el marc dels Campaments Pedagògics d‘Esplac. Va ser la primera vegada que es feia una formació amb aquest títol i temàtica, malgrat que s’han fet formacions semblants, especialment sobre alternatives al càstig. Creiem important rescatar algunes idees per aprofundir en aquest tema, que és fonamental en la pràctica educativa.

Campaments Pedagògics 2024 d’Esplac (Bagà)

Els límits com a part intrínseca de la vida

Primer de tot, va quedar clar que els límits són consubstancials a la vida i, per tant, no tenim més remei que acceptar aquesta realitat i treballar-la. En aquest sentit, els límits han de servir per donar suport al creixement dels infants i adolescents, i en cap cas han d’anar en contra seu.

Una idea clau és que els límits marquen una separació, és a dir, estableixen unes fronteres entre allò que es permet i allò que no. Però aquesta separació, a la vegada, implica una vinculació. És un fet paradoxal i molt important a tenir en compte: a la vegada que separen, ens uneixen. Així, vam arribar a una primera conclusió, que és que els límits ens han de servir per vincular-nos amb l’altre, no per allunyar-nos-en. Una pregunta que va sortir de manera reiterada és des d’on posem els límits. Un primer nivell de resposta ens indica que el límit el posem des de nosaltres mateixes i, per això, cal que fem un exercici d’autoreflexió sobre com ens relacionem amb aquest tema i l’exercici de l’autoritat i del poder en el nostre rol d’educadores. Sabem i podem exercir la gestió de l’autoritat i el poder amb comoditat o sentim malestar? Quines emocions se’ns desperten quan ens enfrontem a un límit? Quina ha estat la història personal amb aquests temes?

La teoria del triangle dramàtic

Un segon nivell de resposta és des de quins rols ens ubiquem per posar límits. Vam explorar la teoria del triangle dramàtic, que parla del fet que hi ha tres rols que cal evitar: l’acusador, la víctima i el salvador. Cap d’aquestes tres posicions serveixen per vincular-nos amb l’altre de manera sana i, per tant, per posar límits que ajudin al desenvolupament de l’altre. Són posicions tòxiques i en cap d’aquestes s’agafa la responsabilitat del que està succeint.

Una molt bona manera de sortir d’aquest triangle és practicar els principis de la Comunicació No Violenta que, en la seva essència, posa consciència en el que està passant tant en l’àmbit dels fets, com de les emocions i les interpretacions que s’estan fent. També propicia peticions que ajudin a tots els implicats a créixer.

Les tres dimensions del límit

Un tercer nivell de resposta va ser que els límits els podem posar des del pla de les ideologies, des del pla dels actes i des del pla dels sentiments. Un exemple del primer és quan posem un límit perquè el que ha passat no va en sintonia amb els nostres valors (“no es permeten comentaris masclistes perquè van en contra dels nostres valors de respecte i igualtat”). Un exemple del segon nivell és quan posem el límit a una conducta que s’ha produït per la conducta en sí (“aquí no es fan aquests comentaris i prou”) i un exemple del tercer nivell és quan posem un límit pels sentiments que s’estan despertant  (“no permetem que es faci o es digui això perquè ens estem sentint vulnerades”).

Tots tres nivells són necessaris i han d’anar en sintonia, però de tots tres, el nivell del sentiment és el nivell des del qual podem exercir una relació empàtica i profundament transformadora. És a dir, poden haver-hi discrepàncies en les idees i en els fets, però en el nivell dels sentiments entrem en la part més íntima de les persones i, per tant, la més vulnerable, i des d’aquí hem de ser molt respectuoses i curoses. Ni les emocions ni els sentiments són opinables i ens han d’obligar a parlar amb la màxima honestedat i humilitat.

Per això, considerar la dimensió emocional i sentimental del límit és considerar la dimensió més humana i, per tant, aquella a partir de la qual ens podem vincular amb l’altre amb més força. També és la que sovint ens costa més, per manca de cultura i educació, i perquè és la que més remou. Quan preguntem a l’altre, no el que pensa o ha fet, sinó el que sent, de cop entrem en un terreny més personal on la responsabilitat de cuidar-nos és més gran.

Quan la confiança és la clau

Finalment, un quart nivell de resposta a la pregunta “des d’on posem els límits?” es resumeix en el binomi confiança o por. Aquestes dues emocions marquen el to i, per tant, l’establiment del vincle i del límit. La por i la confiança comparteixen les mateixes “carreteres neuronals”, de manera que no podem confiar i tenir por a la vegada. 

La pregunta del milió és: “i com confio?” La resposta, senzilla i valenta a la vegada, és “confiant”. Una clau per cultivar la confiança és dir la frase “confio en mi i en el que està passant, malgrat el malestar que m’està despertant. També confio en aquest malestar.” Insistim que això requereix entrenament i maduresa, ingredients que estan a la base d’una bona relació educativa i d’un bon establiment dels vincles.

Article de Rafa Cortés, formador de l’Escola

El jovent de Mataró participa dels nostres tallers sobre comunicació empàtica i assertiva orientada al debat

Hem realitzat un total de 14 tallers a diferents grups de 4t d’ESO dels instituts de Mataró Cinc Sènies, Valldemia, Damià Campeny i Thos i Codina.

De quina manera ens comuniquem amb les persones amb qui col·laborem o treballem? Com encarem un debat o una conversa sobre un tema delicat? Com argumentem i donem la nostra opinió de manera constructiva i sense incomodar a qui ens està escoltant?

Aquestes són algunes de les preguntes sobre les quals hem estat treballant durant l’últim mes amb l’alumnat de 4t d’ESO dels instituts de Mataró, en el marc del Fòrum de Joves de Mataró. És una iniciativa promoguda des del Centre de Recursos Pedagògics de Mataró del Departament d’Educació per iniciar un camí a través del qual els joves de la ciutat puguin fer sentir la seva veu de manera participativa, social i democràtica.

Amb aquest objectiu, els centres de Secundària de Mataró han posat en marxa una sèrie d’actuacions des de l’aula, entre les quals els tallers sobre comunicació empàtica i assertiva orientada al debat que hem ofert des de l’Escola Lliure el Sol per promoure la consciència i la participació ciutadana entre l’alumnat.

Durant els tallers:

 • han treballat el desenvolupament cooperatiu d’arguments per donar opinions constructives davant un tema socialment controvertit;
 • han conegut i desenvolupat diverses dinàmiques vivencials per provocar la coneixença i fomentar la comunicació i el diàleg entre l’alumnat;
 • hem promogut espais de treball en grup i d’intercanvi d’experiències amb els coneixements que ha aportat el mateix alumnat;
 • han descobert i aplicat algunes tècniques perquè les converses i els debats es vehiculin a través d’un diàleg fluid i constructiu, així com de la comunicació no violenta i, per tant, aconseguir una escolta activa i assertiva.

Des de l’Escola, estem molt contentes de poder haver acompanyat aquestes formacions i molt satisfetes perquè, sense dubte, han estat grups amb molta iniciativa i han esdevingut les protagonistes de les sessions participant de pràctiques de debat molt enriquidores.

Noves incorporacions al claustre de formadores!

El programa Anselm Clavé

Els dies 20, 21, 27 i 28 de novembre han tingut lloc les primeres sessions del curs Anselm Clavé Acollida, que té com a objectiu incorporar formadores al claustre de formadores de l’Escola Lliure el Sol. Aquest curs forma part d’un dels programes del Pla de Formació – el programa Anselm Clavé – a través del qual fem formació a formadores. En aquest curs concret, capacitem persones interessades en la formació perquè puguin convertir-se en membres del claustre i les acompanyem en les primeres passes a la cooperativa.

Els perfil de les noves formadores

Enguany hi han participat 24 persones amb perfils ben diversos. Moltes són membres d’entitats sòcies (Esplac, Acció Escolta i Casals de Joves) o tenen algun vincle amb l’associacionisme educatiu. D’altres compten amb una trajectòria en l’ESS i el cooperativisme, o bé col·lectius activistes. I totes elles tenen experiència impartint formació i/o expertesa en els àmbits temàtics sobre els quals fem formació.

Primer: la coneixença

Les dues primeres sessions del curs van anar a càrrec d’en Raimon Carreras i en Miquel Martorell, socis de treball i membres de l’equip tècnic de l’Escola. Es va fer una presentació de la cooperativa i de les entitats sòcies de serveis, així com del catàleg de formacions, dels 10 àmbits temàtics i dels 4 d’especialització, de les modalitats de formació, etc. Alhora, es van treballar competències de les formadores, compartint les pors i les il·lusions, i reflexionant col·lectivament sobre les eines comunicatives, organitzatives i relacionals necessàries per fer formació.

Segon: la formació com a garantia de transformació

En la tercera sessió, a càrrec del formador Fermín Rodríguez, es va aprofundir en les eines metodològiques. Es van compartir estratègies per dissenyar una formació, posant la mirada en qüestions pedagògiques com els continguts, la dinamització, la gestió del temps, etc. A la quarta sessió, la Comissió de Protocol de l’Escola, representada per la Júlia Sanuy i l’Ariadna Iranzo, va presentar el protocol de prevenció i abordatge de les violències masclistes de l’Escola i va donar eines per prevenir i identificar aquestes violències en espais formatius.

Properes passes

Les pròximes setmanes seguirem fent passes per incorporar aquestes 24 persones al claustre. Totes elles hauran d’observar una sessió i fer una proposta de formació pròpia. Finalment, ens retrobarem el 15 de gener per compartir l’experiència i tancar el curs. Per a l’Escola és molt important comptar amb un claustre viu, actiu i format, que permeti garantir que tota la formació que fem incorpora valors del nostre ideari com el compromís, l’educació popular i el feminisme.

Potenciem les cooperatives d’alumnes!
El model cooperatiu a les aules

EscolesCoop i ESSpurna (programa en el qual participa l’Escola Lliure el Sol i cogestiona amb altres 4 cooperatives d’iniciativa social amb expertesa en els serveis educatius) col·laboraran en donar a conèixer el model cooperatiu a les aules dels centres educatius catalans. Aquest consens de col·laboració i participació conjunta té l’objectiu de fer créixer AlumnesCoop i de donar a conèixer el model cooperatiu a les aules dels centres educatius catalans.

Acords i compromisos

EscolesCoop acull en la seva organització a AlumnesCoop, la Federació de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya, i impulsa un seguit d’accions encarades a potenciar el cooperativisme a les aules. Per part seva, L’ESSpurna s’encarrega de la formació de professorat i alumnat en la creació, desenvolupament i consolidació d’un model cooperatiu als centres educatius, amb una metodologia participativa i activa.

Les dues organitzacions han convingut un seguit d’acords i compromisos, entre els quals hi ha motivar les escoles i instituts federats a EscolesCoop a participar del programa de l’ESSpurna, així com incentivar les cooperatives que es constitueixin a federar-se a AlumnesCoop.

En aquest sentit, es preveu motivar les cooperatives d’alumnes a participar en els actes organitzats per EscolesCoop, com la fira i l’assemblea, i també compartir en espais de comunicació i difusió ambdós programes. L’acte l’han signat la representació de la presidenta d’EscolesCoop, Marta Rebollar, i els representants de l’ESSpurna, Jordi Segarra i Berta Puig de Doble Via SCCL i Raquel Barbier de Combinats.

EscolesCoop i l’ESSpurna

EscolesCoop agrupa a 41 escoles cooperatives i representa un model d’escola laica, plural, inclusiva, activa, humanista i integrada en els valors d’una societat catalana, i que aprèn a participar voluntàriament i de forma democràtica donant gran rellevància al treball en comú. L’ESSpurna, impuls i acompanyament per a la creació i la consolidació de les cooperatives d’alumnes, és un programa promocionat i finançat per la Direcció General de l’Economia Social i les cooperatives, gestionat per cinc cooperatives d’iniciativa social amb expertesa en la dinamització socialcultural i els serveis educatius: Doble Via, Més Educació, Lleure Quàlia, Combinats i l’Escola Lliure el Sol. Encetem el curs vinent impulsant en el cooperativisme en el món educatiu!

Arrenquem les Jornades d’Interculturalitat 2021

Aquest mes de febrer hem arrencat la preparació de les II Jornades d’Interculturalitat que desenvolupem amb Casals de Joves, la Fundació Ferrer i Guàrdia i Esplais Catalans. Podeu consultar el resultat de l’edició anterior en aquesta notícia.

Encara pendents de defnir el format segons les restriccions sanitàries, ja tenim data! Guardeu-vos el matí del dissabte 15 de maig de 2021 a l’agenda. A més a més, enguany tenim ganes de que ens ajudeu amb la definició del tema, ho podeu fer a través d’aquest formulari (i fins el 14 de març).

Comencem la preparació dels cursos Marta Mata!
Curs lleure

Marta Mata va ser pedagoga, política, renovadora de l’educació, però no només. Marta Mata exemplifica l’activisme vinculat a l’educació, transformant la realitat del debat educatiu des de múltiples fronts com les escoles, les publicacions, l’acció política o els espais de participació.

El programa Marta Mata, de formació d’activistes. S’adreça a persones que fan activisme voluntari a les entitats de base i el seu màxim exponent són els cursos que fem a l’estiu en format residencial i semi-residencial.

Comencem ara amb la preparació d’aquests cursos de l’estiu 2021, amb la composició dels equips estables, l’adaptació de continguts o innovacions metodològiques. És un procés llarg, però que ens fa sempre molta il·lusió!

I ens encantaria comptar amb tu!

Si ets formadora i tens ganes de formar part de l’equip estable, fes-nos-ho saber aquí. Si formes part d’un agrupament d’Acció Escolta, un casal de Casals de Joves o un esplai d’Esplac, consulta aquí els cursos i inscriu-te!

Descobrint projectes de transformació!

Podem dir sense cap mena de dubte que l’any 2020 ha estat marcat per l’emergència provocada per la Covid 19. Ha estat en aquest context on un grup de joves ha desenvolupat una recerca-acció sobre participació juvenil: Com participem? On participem? En quines esferes de la vida política portem la nostra veu? En l’exercici de respondre a aquestes preguntes, els i les joves han partit de la coneixença en primera persona de col·lectius i entitats juvenils per generar una cartografia audiovisual sota el nom “Descobrint projectes de transformació”. En l’edició anterior, un altre grup de joves va seguir la mateixa metodologia per aproximar-se a entitats de lleure educatiu: esplais, agrupaments i casals d’infants i joves. Què ha canviat entre aquestes dues edicions?

L’associacionisme educatiu, escola de participació juvenil

En l’anàlisi que es va fer sobre la participació en l’educació en el lleure, i més concretament en l’associacionisme educatiu, el grup de joves va posar sota el focus de mira en el tipus de participació: quin rol desenvolupaven les joves involucrades? Eren consumidores d’uns serveis gestionats per persones externes o tenien un paper actiu en els diferents espais, co-gestionant o autogestionant els projectes i/o activitats que s’hi desenvolupaven?

En segon terme, les participants del projecte també es van qüestionar la representativitat de les joves i les entitats respecte a la diversitat cultural que conforma el districte. Eren veritablement un mirall de la realitat? Aquí, i tal com ja s’ha posat sobre la taula en múltiples ocasions, les participants van tenir clar que encara queda feina per fer. Segons la seva anà-lisi les entitats educatives entrevistades no són representatives de la diversitat del barri i tot i que moltes ho tenen present cal encara treballar per trobar un punt de convivència intercultural. Els i les joves, per això, també es preguntaven si en aquella ocasió havien de quedar fora de l’anàlisi altres formes de participació que responguessin a altres lògiques associatives i que comptessin amb la participació de joves provinents de diferents contextos culturals.

Joves implicades, de quina manera?

Que la implicació i la participació en la vida comunitària i política es dóna sota múltiples formes era la premissa a partir de la qual s’ha estructurat l’activitat de recerca comunitària d’aquest any. Els i les joves participants van mapejar una bona part de les entitats juvenils amb seu al districte de Ciutat Vella. A més a més de casals, esplais i agrupaments, van descobrir-hi assemblees de joves, feministes o llibertàries, grups d’habitatge o de teatre social, sindicats d’estudiants i laborals…

A través d’entrevistes, el grup de joves va poder aprofundir en els objectius i la missió de cada col·lectiu o organització fent visible així la diversitat d’estructures i trajectòries. Alguns dels projectes eren formats exclusivament per persones voluntàries i d’altres hi tenen vinculades persones tècniques. Una bona part estaven integrats només per joves i en d’altres, tot i que els i les destinatàries eren joves, també hi havia altres persones involucrades. Un fet que va sorprendre va ser la trajectòria de les entitats, algunes amb més de 50 anys d’història! Un darrer element que van destacar en l’anàlisi era el rol de la cultura i la religió en l’organització juvenil del districte. Les conclusions de la recerca-acció “Descobrint projectes de transformacio” assenyalen aquesta diversitat com una riquesa i com a possibilitat d’arribar a més persones.

Entrevista a Colectic
Participem, sí. Aquí i mirant el món!

Les dues edicions han vinculat l’acció local amb la situació global. Com participant en el barri incidim en la transformació cap a un món més just? Què té a veure una assemblea amb la justícia econòmica? Com es vincula un grup de teatre amb el treball per la pau? A través de les entrevistes i de la coneixença de les entitats, els i les joves, han anat desgranant i descobrint les relacions de diferents temàtiques, comprenent els vincles entre les accions indi-viduals i col·lectives i mobilitzant coneixements i competències per tal de reafirmar que són una generació que veu i sent l’emergència i que no es quedarà de braços plegats. I és que com diu la Marina Garcés: Estem ja compromeses. No depèn d’una elecció, sinó d’una acceptació i d’una presa de posició. 

*aquest és un projecte desenvolupat conjuntament per l’Assemblea de Cooperació per la Pau, Teleduca i l’Escola Lliure el Sol.

Ens expliquem amb una nova web!
catàleg educació en el lleure

A l’Escola Lliure el sol seguim d’estrena. Tenim nova pàgina web que reflecteix l’actualitat de la cooperativa i ens permet explicar millor tot allò que fem.

Si fa mig any vam fer el canvi de la imatge corporativa i fa tres mesos  vam transformar l’Escola en cooperativa, ara presentem la nova pàgina web i amb ella culminem un any intens de profunda revisió i actualització de qui som i com ens organitzem. Seguim fent el mateix que venim fent al llarg dels 28 anys d’història, però amb una organització i una comunicació més actualitzada i coherent amb els nostres valors.

Una organització més coherent amb el projecte

Amb la nova web posem de relleu la nova estructura cooperativa. I ho fem donant a conèixer el funcionament intern i les sòcies de serveis, motor imprescindible del projecte, ja que son elles les que cooperativitzen els serveis de formació. A més a més, guanyem amb transparència publicant documentació fundacional i tot allò que aprova l’assemblea.

Un altre element que hem volgut incloure a la nova web és donar a conèixer les persones que formen part del projecte, humanitzar-lo. Si les entitats sòcies son importants no podem oblidar totes aquelles que el fan possible en el dia a dia. Des d’aquelles que assumeixen responsabilitats en el consell rector, a les integrants de l’equip tècnic i, com no podia ser d’altra manera, les formadores. A l’Escola tenim la sort de poder comptar amb 160 formadores que fan la formació vivencial, dinàmica i participativa aportant els seus coneixements i experiències en el món educatiu i associatiu.

Ensenyem el catàleg

Més enllà d’explicar-nos, la pàgina web és la via d’entrada d’alumnes i d’entitats i organismes que ens demanen formació. A “formacions” es pot trobar totes aquelles accions formatives que tenim calendaritzades i amb inscripcions obertes. I, a més, hem volgut fer més accessible el nostre catàleg per donar a conèixer la nostra àmplia oferta formativa pels diferents públics als que ens adrecem. La formació està dividida en dos grans blocs. Per una banda formació específicament sobre temes educatius, i per altra sobre temàtiques relacionades en aspectes més organitzacionals i de qualitat democràtica. Cada bloc està subdividit per àmbits temàtics i format de formacions. També es poden poden trobar catàlegs específics sobre Prevenció de violències masclistes i sobre foment de l’Economia Social i Solidària.

No només fem formacions

Però a l’Escola no només fem formacions. L’activitat és constant i molt diversa, i tot això ho volem explicar a través de la pàgina “actualitat” on anem publicant notícies del que fem. Expliquem projectes que desenvolupem i jornades que organitzem al voltant dels temes sobre els que treballem de manera transversal com son el pensament crític, la participació, el feminisme, l’educació per la sostenibilitat, l’economia solidària i l’educació per la justícia global.

També s’hi pot trobar l’activitat del claustre, des de trobades que anem fent periòdicament, com la formació interna o la feina que es va fent des dels diferents grups de treball.

Construint mercat social en el món educatiu

Els apartats de “Recursos” i “Tauler d’anuncis” volen ser un espai útil per al món educatiu transformador. Compartim tots aquells recursos que anem generant i que poden ser replicables i útils per a altres projectes. A la vegada volem oferir una finestra a entitats col·laboradores per compartir recursos i ofertes de feina i contribuir a enfortir aliances i mercat social.

Tota aquesta feinada no l’huriem pogut fer sense l’assessorament i la feinada de La Clara Comunicació i Jamgo. Esperem que amb aquesta nova pàgina web totes aquelles persones interessades en la formació transformadora i compromesa amb l’entorn ens puguin conèixer i s’animin a participar ja sigui com a alumnes, com a entitats col·laboradores, descobrint recursos o seguint el nostre dia a dia.

Jornades Interculturalitat 2020
Cartell hortizontal

*article publicat originalment el 9 de novembre de 2020 al Blog de la Fundació Ferrer i Guàrida

Prop de 50 persones van participar aquest dissabte en les Jornades Interculturalitat 2020 “Com participem conjuntament amb entitats diverses?” Una sessió de formació interna per promoure la interculturalitat en l’associacionisme organitzada per Esplais Catalans, la Federació de Casals de Joves de Catalunya, l’Escola Lliure El Sol i la Fundació Ferrer i Guàrdia. 

El seminari en format telemàtic va comptar amb la ponència de Basha Changuerra, exdirectora de la revista Afroféminas i membre activa de l’associació feminista AfroFem Coop i del col·lectiu Comunitat Negra Africana i Afrodescendent d’Espanya (CNAAE). La seva intervenció va donar algunes claus perquè les entitats de lleure aconsegueixin convertir-se en espais més interculturals. Un primer punt, segons Changuerra, és respectar i reconèixer la diversitat amb programes d’activitats que incloguin aquesta perspectiva identitària i incorporar la interculturalitat en l’equip de monitors. “Les persones a càrrec dels esplais necessiten incorporar aquesta perspectiva interseccional a l’hora d’interpel·lar altres comunitats, no compta només la intenció sinó l’herència històrica”, apunta l’activista antiracista. Per aquest motiu, Changuerra explica que per tal d’aproximar-se amb èxit a altres comunitats culturals cal fer autocrítica contra l’estigma paternalista i la mentalitat judeocristiana, i mostrar humilitat sinó volem rebre el rebuig. Com a consell, recomana acudir a les entitats diverses en un moment embrionari de les idees i “convidar a les entitats en un primer estadi, fer-ho des d’una perspectiva que entengui què significa la nostra presència i la nostra intervenció”. 

En la jornada van participar quatre experiències d’entitats que treballen la interculturalitat: Fundació Bayt Al-Thaqafa, Espai La Tregua, Catàrsia i el projecte Joves Referents del Centre d’Estudis Africans i Interculturals. En aquesta sessió van donar a conèixer la seva intervenció amb persones d’orígens diversos. La Fundació Bayt Al-Thaqafa és una entitat que atén les necessitats de les persones arabomusulmanes davant situacions de discriminació i per facilitar la seva integració socioeconòmica. L’Espai La Tregua realitza la seva acció social a través de l’art per conscienciar sobre el feminisme i l’antiracisme, a la vegada que actua com una xarxa de suport per a persones nouvingudes. Catàrsia és un col·lectiu de persones d’origen asiàtic que treballen la diversitat amb activitats com el teatre-fòrum per obrir espais de reflexió sobre el fet de viure en una societat blanca-normativa. Per últim, el projecte Joves Referents del CEAI busca fomentar la participació de persones afectades pel racisme o l’estigma d’origen per formar-les en qüestions de diversitat, interculturalitat i prevenció de les violències. 

Finalment, la sessió es va clausurar amb la presentació de la Guia d’Interculturalitat i Treball en xarxa, elaborat per Esplais Catalans i la Federació de Casals de Joves de Catalunya. Es tracta d’un complement al Mapa d’Entitats que treballen la diversitat, i que vol servir per exposar de forma entenedora perquè hem esdevingut entitats excloents i recursos per revertir aquesta realitat. 

En l’avenç de la interculturalitat en l’associacionisme, des de la Fundació Ferrer i Guàrdia vam iniciar el projecte Activa’t-Joves Referents. Es tracta d’una iniciativa on participen Esplac, Escola Lliure El Sol i Acció Escolta de Catalunya, entre altres organitzacions, i que busca introduir la pràctica associativa a persones joves d’orígens diversos i col·lectius vulnerables per tal de millorar la seva ocupabilitat, a l’hora que es fomenta la diversitat dins les entitats. 

Escrit: Fundació Ferrer i Guàrdia