Mes: novembre de 2021

Transformem les eines de la cooperativa

Programari lliure i banca ètica

Des que l’Escola és cooperativa hem iniciat un procés per reconvertir les eines de gestió que emprem en eines més ètiques i coherents amb els valors de la cooperativa, procés que s’ha iniciat amb un canvi de banc i amb la substitució de diversos programes per programari lliure.

Al pla estratègic actual, redactat el 2019 teníem l’objectiu general de desenvolupar una gestió tècnica coherent amb els valors del projecte que es concretava en augmentar el percentatge de proveïdors i compres al mercat social de la XES i, clarament, ha estat un objectiu assolit tant al 2019 com al 2020 i, tot i que no hem tancat el 2021, tot apunta que també serà un objectiu assolit.

La primera eina que hem canviat és la bancària, actualment ja operem amb Triodos Bank, banca ètica i sostenible, que és un banc que financen projectes que millorin la qualitat de vida de les persones i el medi ambient i, per tant, que beneficiïn la societat i la natura.

En segon lloc hem passat a utilitzar programari lliure, de la ma del projecte CommosCloud, ofert per la cooperativa femProcomuns. Commonscloud ofereix eines de núvol digital mancomunades per teletreballar, comunicar-se i col·laborar en xarxa amb programari lliure i sota principis tecnoètics.

Aquest programari lliure consisteix en un núvol a mode d’oficina virtual que s’anomena NextCloud, el BigBlueButton per fer reunions telemàtiques, el LimeSurvey per la gestió dels formularis i el Zimbra com aplicatiu de correu electrònic. Aprofitant aquest nou programa de correu, hem adaptat les adreces de correu de l’equip tècnic a les seves tasques per tal de ser més descriptives, de manera que les noves adreces són:

Actualment ja només operem amb banca ètica mentre fem els tràmits per tancar els comptes antics i, pel que fa al programari lliure, ja hem fet el canvi total amb el gestor de correu Zimbra. Mentre que la resta d’eines lliures encara conviuen amb les antigues, almenys fins a finals d’aquest mes, que està previst fer el canvi definitiu.