Les persones

L’Escola som totes les persones que en formem part i hi participem d’una manera o una altra. Ja sigui a nivell laboral o voluntari moltes persones aporten el seu gra de sorra per tirar endavant aquest projecte i mantenir-lo sempre viu i en constant revisió.

Equip tècnic:

Mar Lázaro
Tècnica de cursos

Organització cursos, suport pedagògic i projectes. formacio@escolaelsol.coop

Àngels Masqué
Coordinació econòmica

Gestió econòmica i acció comercial. gestio@escolaelsol.coop

Helena Barba
Tècnica Pla de Formació

Formació de sòcies, gestió acadèmica i pràctiques. practiques@escolaelsol.coop i plaformacio@escolaelsol.coop

Gemma Ramírez
Tècnica de Projectes

Coordinació i execució de projectes. projectes@escolaelsol.coop

Raimon Carreras Marin
Direcció

Direcció pedagògica i organitzativa. direccio@escolaelsol.coop

Lourdes Bausili Calzado
Administració

Administració i comptabilitat. secretaria@escolaelsol.coop

Desirée Serrano
Comunicació i disseny

Comunicació interna i externa i disseny gràfic. comunicacio@escolaelsol.coop

Miquel Martorell
Coordinació Pedagògica

Continguts i suport al professorat. pedagogica@escolaelsol.coop

Consell rector:

Cèlia Nisarre Bleda
Esplais Catalans

Presidència. consellrector@escolaelsol.coop

Sergi Contreras
Fundació Ferrer i Guàrdia

Tresoreria

Aarón Fuertes
Soci col·laborador

Membre del Consell Rector

Miquel Martorell Faus
Soci de treball

Secretari

Ria Dueñas
Casals de Joves

Membre del Consell Rector

Coneix les formadores de l’escola

Comptem amb un claustre de 150 persones, especialitzades en els diferents àmbits d’actuació: educació, associacionisme i economia social i solidària. Totes les integrants tenen experiència en el món associatiu i educatiu i, per tant, té un coneixement de primera mà de l’àmbit sobre el que fem formació.

La formació permanent del Claustre l’entenem com un fet necessari i natural de tothom que es dedica al món educatiu. El programa de formació de formadors s’anomena Anselm Clavé i s’emmarca en el pla de formació de l’Escola Lliure el Sol.