Escola Lliure el Sol

Som una escola de formació al llarg de la vida que impulsem el coneixement i el creixement d’entitats i de persones vinculades a l’educació popular i l’economia social i solidària. Ho fem a través de metodologies actives i transformadores, enfortint-ne la llibertat de pensament i el compromís social

Amb els més de 30 anys d’experiència, hem realitzat més de 3.000 accions formatives, a més 100 municipis diferents de Catalunya i una mitja de 40 cursos de monitors/es i directors/es de lleure a l’any. Més de 40.000 persones s’han format amb nosaltres.


La nostra història

L’Escola és una institució no lucrativa fundada per la Fundació Ferrer i Guàrdia i Esplais Catalans el 15 de gener de 1992 i que immediatament s’acredita com a escola de formació de l’àmbit de l’educació en el lleure. Al llarg d’aquests 20 anys s’hi han associat progressivament l’Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya, la Fundació Terra, Acció Escolta de Catalunya, la Joventut Europea Federalista, XarxAteneu, Cooperacció i Encís SCCL.

El 2012 l’Escola signa un conveni de col·laboració amb l’Associació de Mestres Rosa Sensat, que facilita l’intercanvi de coneixement, recursos i projectes i es concreta amb el trasllat de seu a l’actual a l’avinguda de les Drassanes 3-5. El 2017 s’inicia un debat intern que culmina el 2020 amb la transformació a l’actual cooperativa de serveis de formació per la voluntat de tenir una organització interna més democràtica i coherent amb els mateixos valors.


Què fem?

Generar espais de debat i visió crítica sobre la renovació pedagògica i altres qüestions rellevants per a les sòcies de serveis.

Intercanviar coneixement amb altres organitzacions socials i institucions públiques o privades.

Formació per activistes, dirigents, treballadores i formadores de les sòcies de serveis.

Formació per a professionals i activitats vinculades d’empreses o entitats als àmbits d’actuació de l’escola.

Estudis i recerca per a l’elaboració de materials didàctics i accions formatives segons l’objecte de l’escola.

Formem per transformar!

Com ho fem?

Oferim una formació oberta, propera i entenedora, adaptada a l’entorn social i cultural de les participants.

Incidim en el desenvolupament del pensament crític i la capacitat d’analitzar i reflexionar per tal de comprendre el món.

Fomentem la coneixença, la comunicació i el diàleg entre l’alumnat i promovem espais de participació i treball en grup.

Formem des dels valors que defensem, amb un llenguatge no sexista i respectuós amb la diversitat cultural i de pensament.

Els valors

Educació Popular

Educació Popular

L’educació és la pràctica de la llibertat al llarg de la vida de les persones, tenint en compte la persona i les condicions en les quals viu i es basa en el diàleg i el vincle educatiu. El fet educatiu necessita la vivència i implica al conjunt d’individus i actors que conformen la comunitat. Treballem per generar espais educatius inclusius, oberts a tothom i que enforteixin la cohesió social.

Feminismes

Feminismes

Treballem per combatre les desigualtats del món on vivim des d’una mirada interseccional i incorporant la perspectiva feminista a totes les nostres accions per tal de donar visibilitat i contribuir a construir una societat més justa i equitativa.

Compromís

Compromís

Compromís amb les entitats sòcies per a qui desenvolupem el pla de formació. Compromís amb l’alumnat per desenvolupar accions formatives de qualitat. Compromís ètic en la gestió dels recursos. En definitiva, compromís per a una formació crítica i compromesa en els àmbits de l’educació popular, l’associacionisme i l’economia solidària.

Associacionisme

Associacionisme

Entenem l’associacionisme com a una de les expressions de la societat civil organitzada per
resoldre les pròpies necessitats i transformar la realitat per millorar la qualitat de vida de la
comunitat a través de la participació.

Pensament crític

Pensament crític

Defensem la inexistència d’una veritat absoluta i, per tant, és imprescindible el dret individual i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions i expressions. Promovem l’educació en i per al pensament crític com a motor d’emancipació individual i col·lectiva.

Cooperativisme

Cooperativisme

Treballem per promoure la qualitat democràtica a les organitzacions i entenem el nostre projecte a partir de l’adhesió voluntària de les entitats i les formadores, i comptem amb el seu compromís i participació activa.

Justícia Global

Justícia Global

Partim de la idea de ciutadania global per assenyalar la pertinença a un sol món amb dinàmiques d’interdependència i ecodependència. Treballem per incidir sobre la presa de consciència sobre l’oportunitat que tothom té en la promoció de la justícia social i l’equitat, l’acció transformadora i la generació d’alternatives.