L’Escola Lliure el Sol

L’Escola Lliure el Sol som una cooperativa de formació al llarg de la vida que impulsem el coneixement i el creixement d’entitats i de persones vinculades a l’educació popular i l’economia social i solidària a través de metodologies actives i transformadores, enfortint-ne la llibertat de pensament i el compromís social.

Els valors

Educació Popular

Educació Popular

L’educació és la pràctica de la llibertat al llarg de la vida de les persones, tenint en compte la persona i les condicions en les quals viu i es basa en el diàleg i el vincle educatiu. El fet educatiu necessita la vivència i implica al conjunt d’individus i actors que conformen la comunitat. Treballem per generar espais educatius inclusius, oberts a tothom i que enforteixin la cohesió social

Feminisme

Feminisme

Treballem per combatre les desigualtats del món on vivim des d’una mirada interseccional i incorporant la perspectiva feminista a totes les nostres accions per tal de donar visibilitat i contribuir a construir una societat més justa i equitativa.

Lliurepensament

Lliurepensament

Defensem la inexistència d’una veritat absoluta i, per tant, és imprescindible el dret individual i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions i expressions. Promovem l’educació en i per al pensament crític com a motor d’emancipació individual i col·lectiva.

Cooperativisme

Cooperativisme

Treballem per promoure la qualitat democràtica a les organitzacions i entenem el nostre projecte a partir de l’adhesió voluntària de les entitats i les formadores, i comptem amb el seu compromís i participació activa.

Justícia Global

Justícia Global

Partim de la idea de ciutadania global per assenyalar la pertinença a un sol món amb dinàmiques d’interdependència i ecodependència. Treballem per incidir sobre la presa de consciència sobre l’oportunitat que tothom té en la promoció de la justícia social i l’equitat, l’acció transformadora i la generació d’alternatives.

Associacionisme

Associacionisme

Entenem l’associacionisme com a una de les expressions de la societat civil organitzada per resoldre les mateixes necessitats i transformar la realitat per millorar la qualitat de vida de la comunitat a través de la participació.

Compromís

Compromís

Compromís amb les entitats sòcies per a qui desenvolupem el pla de formació. Compromís amb l’alumnat per desenvolupar accions formatives de qualitat. Compromís ètic en la gestió dels recursos. En definitiva, compromís per a una formació crítica i compromesa en els àmbits de l’educació popular, l’associacionisme i l’economia solidària.

Què fem?

Formació per activistes, dirigents, treballadores i formadores de les sòcies de serveis

Formació per a professionals
i activitats vinculades d’empreses o entitats als àmbits d’actuació de l’escola.

Estudis i recerca per a l’elaboració de materials didàctics
i accions formatives d’acord a l’objecte de l’escola.

Generar espais de debat i visió crítica sobre la renovació pedagògica i altres qüestions rellevants per a les sòcies de serveis.

Intercanviar coneixement
amb altres organitzacions socials i institucions públiques o privades.

Com  ho fem?

Objectius estratègics

Eix 1: FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA

Impulsem el debat i la formació especialitzada i de qualitat en els àmbits de l’associacionisme, l’educació i l’economia social i solidària. Partint de l’experiència en la formació de Joves en el mòn de l’educació en el lleure i l’associacionisme obrim el nostre catàleg per arribar a les diferents etapes vitals de les persones que es dediquen als àmbits sobre els que treballem.

Eix 2: PERSONALITZACIÓ DE L’APRENENTATGE

Treballem per formar persones per a que esdevinguin competents en diferents àmbits de la vida. L’alumnat és el centre de la nostra acció educativa i treballem per oferir una formació de qualitat, vivencial i adaptada al context i personalitzada. Posem especial èmfasis a la formació de les entitats membres per tal que respongui a les seves necessitats i interessos.

Eix 3: COOPERATIVA

La nova organització interna de l’escola respon a una voluntat de democratitzar el projecte i de generar més i millors espais i canals de participació de les entitats membres i del claustre.

Eix 4: GESTIÓ SOSTENIBLE

Per dur a terme la nostra tasca necessitem un sistema de gestió que funcioni i disposar d’eines al servei i de suport per oferir una formació de qualitat i que respongui a la demanda i necessitats de clients i del sector. Així mateix una escola de formació transformadora com la nostra ha de vetllar perquè la gestió del dia a dia sigui coherent amb els valors i principis del seu ideari.

Metodologia educativa

Desenvolupem una formació oberta, propera i entenedora, adaptada a l’entorn social i cultural de les persones participants que té per objectiu capacitar-les en base als continguts treballats a través d’una metodologia activa i fomentar el compromís social. Sempre que podem vinculem la formació amb agents del territori on desenvolupem l’acció formativa.

La nostra metodologia educativa es caracteritza per desenvolupar accions formatives mitjançant pràctiques i metodologies transformadores de l’educació popular. Provoquem la coneixença, la comunicació i el diàleg entre l’alumnat i promovem espais de treball en grup i d’intercanvi d’experiències ja que comptem amb els coneixements que aporta el propi alumnat.

A les sessions utilitzem un llenguatge no sexista, igualitari i respectuós amb la diversitat cultural i de pensament. La llengua vehicular és el català i en promovem el seu ús com a element cohesionador.

Tota la formació implica un procés d’avaluació tant de l’alumnat com del professorat. El seguiment i avaluació de l’alumnat es fa en base a les competències que es treballen a través de la formació. En aquest sentit orientem l’aprenentatge d’una manera integral treballant el saber aprendre, saber fer, saber ser i saber estar.

Entenem el paper dels formadors i formadores com a acompanyants en el procés d’aprenentatge. Un procés que és bidireccional i en el que intervenen activament tant qui imparteix la formació com les participants. 

On som?

Edifici Rosa Sensat – Avinguda de les Drassanes 3-5 (Barcelona)

Tenim l’oficina ubicada a la segona planta de l’edifici gestionat per l’associació de mestres Rosa Sensat amb qui tenim un conveni de col·laboració per promoure l’educació popular i generar vincles entre tots dos projectes.

Les aules de l’edifici on ens trobem són un espai idoni per a la realització d’accions formatives, ja que compten amb els millors mitjans tècnics, tenen diverses configuracions que les converteixen en espais polivalents, per a grups de 2 a 35 persones.

També es disposa d’una sala d’actes, amb capacitat per a més de 100 persones. La ubicació de l’aulari cèntrica a Barcelona, facilita la participació de persones de poblacions diferents.

Per sol·licitar la cessió o lloguer d’espais per ralitzar activitats formatives i o associatives cal contactar amb associacio@rosasensat.org

La Història

L’Escola és una institució no lucrativa fundada per la Fundació Ferrer i Guàrdia i Esplais Catalans el 15 de gener de 1992 i que immediatament s’acredita com a escola de formació
d’educadors en el lleure. Al llarg d’aquests 20 anys s’hi han associat progressivament l’Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya, la Fundació Terra,
Acció Escolta de Catalunya, la Joventut Europea Federalista, XarxAteneu, Cooperacció i Encís SCCL.

El 2012 l’Escola signa un conveni de col·laboració amb l’Associació de Mestres Rosa Sensat, que facilita l’intercanvi de coneixement,
recursos i projectes i es concreta amb el trasllat de seu a l’actual a l’avinguda de les Drassanes 3-5.

El 2017 s’inicia un debat intern que culmina el 2020 amb la transformació a l’actual cooperativa de serveis de formació
per la voluntat de tenir una organització interna més democràtica i coherent amb els mateixos valors.