La cooperativa


Som una cooperativa de serveis de formació d’iniciativa social sense ànim de lucre, que acumula l’experiència de més de 25 anys desenvolupant formació en el món de l’educació en el lleure i l’associacionisme a Catalunya. L'organigrama actual compta amb tres tipologies de sòcies: sòcies de serveis, sòcies col·laboradores i sòcies de treball.
Organigrama:

L’assemblea de la cooperativa la conformen les tres tipologies de sòcies existents. El pes recau sobre les sòcies de serveis que ostenten el 75% del vot. El 25% restant queda repartit entre les sòcies col·laboradores (20%) i les sòcies de treball (5). Cada sòcia té un vot.

Més enllà de l’assemblea hi ha la Taula del Pla de Formació espai on les sòcies de serveis fan arribar les seves necessitats i demandes formatives, i la Comissió d’Igualtat que vetlla per implementar accions per promoure la igualtat de gènere a l’organització i de desenvolupar el protocol de prevenció i abordatge de violències masclistes.

Les sòcies de serveis que la conformen són:
Pla de Formació

El pla de formació és el programa formatiu destinat a les entitats sòcies de serveis. Consta de 4 programes

Transparència: