Mes: setembre de 2022

Acompanyaments a entitats

Un nou format de formació per a sòcies

Els acompanyaments són una nova proposta de format que oferim a les entitats sòcies. L’objectiu és poder anar més enllà d’una formació per fer un treball conjunt amb les entitats per conèixer les seves necessitats i donar-hi resposta a partir d’un procés de presa de consciència, empoderament i adquisició d’eines.

Tindran una durada de 8 a 16 hores al llarg de 3-4 mesos aproximadament.

Amb aquest nou format volem posar formadores especialitzades en la temàtica al costat de les entitats per acompanyar-les a revisar pràctiques i definir millores. L’acompanyament finalitzarà amb un pla de treball per tal d’incorporar canvis i fer millores a l’entitat.
Els temes dels acompanyaments són els següents (amb la possibilitat de concretar-los entre l’entitat que fa la demanda i la formadora que fa l’acompanyament):

  • Agressions masclistes: masculinitats, gestió d’agressions, protocols…
  • Interculturalitat, inclusió i antiracisme: treball intercultural amb infants, famílies,monis/caps/casaleres.
  • Participació: relleu, participació en l’assemblea, participació infantil, de famílies…
  • Gestió d’equips: lideratge, gestió i abordatge de conflictes, cures, gestió emocional, relacions de poder.

Curs residencial a Ridolaina

Aquest mes d’agost va tenir lloc la primera edició d’un curs de monitor/a de nou format; el curs intensiu i residencial Ridolaina, obert a qualsevol persona interessada a formar-se com monitor/a de lleure.


Els onze primers dies d’agost, un grup de trenta joves d’arreu de Catalunya es van trobar a la vall del Ridolaina (Bellver de la Cerdanya) i van viure una experiència molt intensa i transformadora formant-se com a monitores de lleure.

En tractar-se d’una formació vivencial, grupal i en un entorn privilegiat, l’experiència va permetre generar espais d’aprenentatge i creixement personal idonis per a poder realitzar les formacions del curs. Però més enllà de les hores explícitament formatives, el format intensiu i “d’efecte bombolla” del curs va generar experiències compartides, intenses i significatives des d’on entendre el món del lleure. D’altra banda, l’heterogeneïtat del grup, va ser un valor afegit, ja que totes les trajectòries personals van passar a ser font de coneixement compartit, creant així un imaginari col·lectiu molt ric i divers sobre com i des d’on viure el lleure. Altrament, la convivència constant amb l’equip de formadores també va permetre generar vincles molt potents amb les participants, en els quals la confiança i la complicitat van ser clau per a poder desenvolupar, amb profunditat i deteniment, les sessions del curs des de la cura i l’acompanyament respectuós a les participants.

L’experiència va ser profundament transformadora; onze dies d’estiu, als peus del Cadí, generant aprenentatges significatius, vivencials i col·lectius per continuar fent-ne del lleure, un camí des d’on seguir treballant per a un món millor.