Mes: octubre de 2019

En la Recerca del Desenvolupament
La Cooperativa Escola Lliure El Sol

El passat dilluns es va fer l’acte de reconeixement de la feina feta al llarg dels últims mesos en el marc del projecte En la Recerca del Desenvolupament. 

Aquest projecte que duem a terme conjuntament amb l’ong ACPP i que té per objectiu sensibilitzar sobre l’educació per la justícia global i capacitar a joves perquè esdevinguin agents de canvi dels seus entorns més immediats. 

Una de les principals característiques és que hi ha dos tipologies de participants: per una banda hi ha estudiants de batxillerat que reben assessorament sobre els seus Treballs de Recerca, i per altra alumnes de cursos de monitors/es i directors/es de lleure que també reben assessorament pels seus projectes, tots ells orientats en temes relacionats amb l’educació transformadora i la justícia global.

L’acte de dilluns va estar preparat i dinamitzat per les joves participants i bàsicament va consistir en presentar l’acció comunitària que han desenvolupat al llarg dels darrers mesos: una cartografia audiovisual de projectes d’educació en el lleure transformadors en el districte de ciutat vella. Això ha suposat que les participants rebéssin formació i acompanyament de Teleduca per entrevistar projectes existents en el districte d’educació en el lleure de joves i per a joves, i gravar i editar-les en diferents vídeos que es poden visualitzar en un mapa del territori. 

En l’acte es va posar de manifest l’element de sensibilització de les joves sobre el món on vivim i les desigualtats existents, a l’hora que s’aporten conexiements sobre projectes orientats en promoure la igualtat i la justícia global.