Com apliquem la perspectiva coeducativa a l’educació en el lleure? Una mirada des de diferents àmbits i diferents rangs d’edat!

Des de l’Escola Lliure El Sol hem elaborat els guions de 9 vídeos per introduir la perspectiva coeducativa a l’educació en el lleure, i Cooptècniques n’ha fet la maquetació.

El Departament d’igualtat i Feminismes té un repositori de recursos relacionats amb les temàtiques de cures i treballs de la llar, d’equitat en els treballs i dret al temps. En aquest marc, s’hi troben els vídeos «Perspectiva de gènere en l’educació en el lleure», nou píndoles agrupades en rangs d’edat: hi ha tres vídeos dedicats a l’edat 0 – 3, tres a l’edat 4 – 11 i tres a l’edat 12 – 16. Veureu que les temàtiques són variades, però totes es poden adaptar als diferents rangs d’edat!

De 0 a 3 anys
  • Jocs, contes i cançons: Hi ha pautes per transformar eines didàctiques «tradicionals» amb mirada feminista, així com exemples concrets d’aquestes per treballar amb els infants.
  • El dia a dia de l’activitat: Es revisa la quotidianitat d’un dia d’esplai/cau/altres i com poder tenir en compte la perspectiva feminista (rebuda, distribució de tasques, menjador, etc).
  • Espais i materials: Es parla sobre quin tipus de materials utilitzem amb els nostres infants i què representen, com estan distribuïts a l’espai, etc.

De 4 a 11 anys
  • Tasques productives i reproductives: En termes d’economia feminista, es parla sobre la distribució, el valor i la visibilització de diferents tipus de tasques.
  • Cura emocional: Es comparteixen algunes propostes per introduir la cura cap a una mateixa i la cura cap al grup d’iguals en la nostra acció educativa.
  • Cos i pressió estètica: Es plantegen els diferents cànons de bellesa que operen socialment i com afecten diferent en funció del gènere i altres eixos d’opressió.

De 12 a 16 anys
  • Referents i xarxes socials: Es remarca la importància de tenir referents diversos que trenquin amb la norma cisheteropatriarcal. S’analitzen les referents des del vessant personal, històric, de les xarxes socials…
  • Models relacionals: Es posen sobre la taula diferents tipologies de models relacionals, es reforcen els models d’amistat i s’introdueixen eines per qüestionar el model d’amor romàntic.
  • Sexualitats: En termes molt generals, s’introdueixen conceptes sobre consentiment, educació sexual, diversitat de gènere i afectivosexual, qüestionament de la cisheteronormativitat, etc.

Des de l’Escola creiem fermament que la perspectiva feminista i LGTBIQ+ s’introdueix des de molts angles a la nostra tasca educativa. Esperem que aquests vídeos us siguin útils per així fer-ho!

Comparteix: