Formacions

A l’Escola Lliure El Sol:
• Fem una formació oberta, propera i entenedora
• Fomentem el pensament crític i la capacitat d’analitzar i reflexionar per tal de comprendre el món
• Impulsem la vocació de servei i la implicació social
• Provoquem la coneixença, la comunicació i el diàleg entre l’alumnat

Cursos de Lleure

Formació relacionada amb l’educació popular i transformadora. Foment de la participació, pensament crític, perspectiva de gènere, educació per la sosteniblitat o salut.

Cursos de Lleure

Formació orientada a l’organització interna de manera coherent amb els valors del projecte. Equips, comunicació i transparència, gestió de recursos, participació o treball en xarxa.