Formació en línia

A l’Escola Lliure El Sol proposem una formació en línia que combina sessions de webinar en línia i treball autònom i acompanyat pel tutor o tutora del curs.
Les sessions webinar són formacions que es transmeten per internet en temps real i amb una data i horari específic. Per tal de poder-hi participar cal tenir un dispositiu connectat a internet i amb el programari adequat.

El format que proposem promou la interacció entre formadores i participants. Durant tota la sessió les participants poden fer preguntes, comentar i escoltar el que la resta de participants comenten.

Com en qualsevol acció formativa de l’escola es treballarà a partir de l’experiència del grup i es combinaran espais de reflexió individual, treball en petits grups i reflexió en gran grup.

Disposem de diferents eines per potenciar la participació i de treball en grups en línia. El treball autònom s’articularà a través de l’Aula Virtual (moodle) on els i les participants podran trobar-hi tot el material utilitzat en la sessió o d’aprofundiment. Es farà en forma d’activitats com fòrums, exercicis individuals i treballs en petits grups.

INSCRIPCIONS

El mecanisme d’inscripció és on-line a través de la web de l’escola www.escolaelsol.coop

Si el client vol fer les inscripcions a la seva seu caldrà complir amb les obligacions documentals que requereix la normativa vigent, enviant en paper i abans del curs els fulls d’inscripció, DNI, fotografies i acreditacions requerides per a fer la formació

Per a més consultes i demanda de pressupost posa’t en contacte amb nosaltres a través de elsol@escolaelsol.coop o truca al 934817383


Notícies relacionades
Director/a
cursdires p1
Curs Èxit Marta Mata Casals de Joves Hivern(DIRECTOR/A)

Del 3 de desembre de 2022 al 4 de febrer de 2023

BARCELONA

Monogràfic
baner-crisis-ecologica
Crisi ecològica: escenaris de futur i respostes

Del 12 de desembre de 2022 al 15 de desembre de 2022

Monitor/a
MONIS
MONITOR/A hivern Sants

Del 17 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023

BARCELONA