Els llaços entre l’educació en el lleure i l’educació per a la Ciutadania Global

El projecte «Enfortim Vincles» pretén implementar l’Educació per a la Ciutadania Global (ECG) a l’educació en el lleure, a través d’incorporar aquesta mirada als continguts de l’Escola, a l’associacionisme educatiu i al cooperativisme educatiu.

Context

Durant 2023 i 2024 des de l’Escola Lliure El Sol, conjuntament amb Creart, impulsem el projecte «Enfortim Vincles», finançat per la Diputació de Barcelona. Aquest projecte té tres eixos d’actuació principals. Per començar, volem consolidar la proposta educativa de l’ECG a l’Escola Lliure el Sol, a través de la revisió dels continguts propis i de la formació al claustre. Per altra banda, pretenem fomentar aquesta mirada al cooperativisme educatiu, oferint formacions i recursos a cooperatives de lleure. Finalment, volem incorporar l’ECG a l’associacionisme educatiu mitjançant formació a les entitats sòcies.

En quin punt estem?

Actualment ens estem centrant en desenvolupar les accions dels eixos de l’Escola i del cooperativisme educatiu.

Pel que fa a l’Escola, hem revisat les deu guies d’àmbits temàtics amb una perspectiva de Ciutadania Global. Aquestes guies recullen els continguts bàsics de les formacions que realitzem a l’Escola i són una eina per a les formadores. També hem creat una onzena guia que recull les modificacions que s’han fet des d’aquest enfocament. A més, hem realitzat una formació al claustre de formadores sobre Educació per a la Ciutadania Global, i a la tardor volem fer un monogràfic per aprofundir en diferents temàtiques de l’ECG.

En relació al cooperativisme educatiu, realitzarem un paquet de recursos per a les cooperatives de lleure. Aquest tindrà un centre d’interès i dinàmiques sobre diferents temàtiques de l’ECG per tal que les educadores puguin facilitar-les amb els grups d’infants i joves amb els quals treballin. Actualment, estem en diàleg amb les cooperatives per realitzar una diagnosi i una detecció de necessitats i poder així encarar el format i els continguts del paquet de recursos. Alhora, estem realitzant una proposta de guió per a les sessions formatives d’Ideari dels cursos de Monitor/a de Lleure en clau de Ciutadania Global.

Reptes i potencialitats

Una de les oportunitats de l’Educació per a la Ciutadania Global és que engloba un gran ventall d’eixos; és un paradigma ampli que permet treballar les injustícies des de molts àmbits diferents.

Partint d’aquest fet, podem afirmar que molts dels àmbits amb els quals enfoquem l’educació des de l’Escola ja estan inclosos dins del paraigües de la Ciutadania Global. Tot i així, veiem que se’ns fa més fàcil reconèixer la Ciutadania Global en alguns eixos de formació que en d’altres. A més, en moltes ocasions treballem aquests eixos de forma compartimentada i ens consta identificar els punts i les problemàtiques comunes que hi ha al darrere.

Així doncs, tenim com a repte la transversalització de la mirada de l’Educació per a la Ciutadania Global i l’enfocament d’aquest paradigma de manera interconnectada i amb una mirada unificada en la nostra acció educativa. Durant aquests propers mesos seguirem el camí d’impregnar-nos de Ciutadania Global!

Comparteix: