Centre Montserrat-Xavier

El Centre Montserrat-Xavier busca gent que vulgui fer pràctiques havent passat Setmana Santa

El Centre Montserrat-Xavier és una entitat de la Fundació Cultural Hostafrancs, sense ànim de lucre, encarregada de dur a terme les activitats de la comunitat educativa de la FCH que facin referència al lleure.

Dividit en tres grans àrees d’actuació (Activitats extraescolars, esplai i activitats de vacances) adreça les seves activitats als alumnes de l’Escola Joan Pelegrí i a tothom qui hi vulgui participar. Al mateix temps, s’encarrega de tirar endavant un seguit d’activitats esporàdiques relacionades amb les tradicions del Centre i del barri, conegudes com a Actes Extraordinaris. Són activitats especials, ja que aquestes el diferencien d’altres entitats de lleure.


Tauler anuncis