Monogràfic Vetllador/a d'infants amb NNEE (en línia)

            

Durada:20h Formadora: Elena Padró Trobades en línia: els dijous 18 i 25 de febrer de 18h a 20h. Formació per a adquirir competències bàsiques per a desenvolupar les funcions de monitor/a de suport a infants amb necessitats educatives especials en entorns escolars. Objectius: • Capacitar els participants en les competències bàsiques per fer de vetllador/a escolar • Conèixer quines són les tasques i funcions d’un vetllador/a escolar • Conèixer els principals conceptes sobre Educació Especial • Reflexionar sobre la importància del treball conjunt entre tots els agents implicats Continguts: 1. L'educació inclusiva: conceptes bàsics 2. Perfil de les famílies que aposten per l'educació inclusiva 3. Realitat de la inclusió en els darrers anys 4. El/la vetllador/a 5. Marc legal: educació inclusiva i la figura del/la vetllador/a 6. Infants amb Necessitats Educatives Especials: Perfils més freqüents i estratègies per a l’acompanyament de diversos casos (NEE derivades de TEA, trastorns de conducta, discapacitat física, discapacitat intel·lectual, discapacitat sensorial, necessitats d'àmbit sanitari...). Proposta metodològica 4 mòduls formatius de 5hores cada un d’ells on l’alumne trobarà documents i recursos per adquirir coneixements teòrics sobre el contingut del curs que a continuació haurà de posar en pràctica mitjançant alguns exercicis proposats per tal d’adquirir les competències proposades. Es preveuen dues tutories virtuals en les que l’alumnat es podrà connectar en directe amb la formadora del curs per aclarir conceptes o aspectes metodològics del curs. Sistema d’avaluació Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament del curs cal superar l’avaluació de l’acció formativa. L’avaluació forma part de la pròpia formació i adquisició de competències. En aquest sentit es desenvolupa una avaluació continuada al llarg del desenvolupament del curs on es tenen en compte diferents competències. S’avaluarà tant la dedicació de l’alumnat com el demostrar haver adquirit les competències previstes en el desenvolupament del curs. Aquests dos elements es concreten en: - Assolir les hores de formació previstes - Realitzar totes les activitats proposades - Superar l’avaluació de les diferents activitats realitzades. A cada curs es detallarà la concreció de l’acció avaluativa.

Tenir més de 16 anys a l’inici del curs. Els monogràfics i càpsules donen dret a ser utilitzats com a convalidació en d’altres formacions, sempre que s’hagi obtingut el certificat d’aprofitament. Per a més informació consulteu a l’escola. Depenent del format de l’acció formativa i per a un bon seguiment, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos. Aquesta condició s’ha d’acomplir sempre en el cas de la formació en línia. Si és una acció de pagament, l’alumne pot anul·lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas. INSCRIPCIONS

 • DSC_1341_opt
Data inici: 15/02/2021
Número de places disponibles: 24 / 25 lliures
Lloc: Aula virtual Escola lliure El Sol
Població: BARCELONA
Preu:
 • 70€-Preu general
 • 35€-Claustre Escola
x
Preus
Selecciona el tipus de document
Introdueix el numero del teu document
Comparteix:

Formacions relacionades
Monitor/a
_MG_3737_opt
Curs de MONITOR/A intensiu primavera (semipresencial)

Del 20 de març de 2021 al 1 d'abril de 2021

BARCELONA

Monogràfic
_MG_3361
Transformem el llenguatge i els imaginaris per transformar la realitat

Del 20 de març de 2021 al 10 d'abril de 2021

BARCELONA

Monitor/a
Captura
Curs de MONITOR/A intensiu primavera (semipresencial)

Del 27 de març de 2021 al 3 d'abril de 2021

ARENYS DE MUNT