Incorporem el feminisme en l'organització de la nostra entitat (en línia)

            

Breu descripció: Som una entitat feminista? La perspectiva de gènere està inclosa de manera transversal en la nostra organització? En aquest monogràfic aprofundirem a nivell teòric i pràctic sobre els diferents aspectes organitzacionals sota una mirada feminista. Analitzarem el funcionalment de les nostres organitzacions, incidint en les dinàmiques masclistes, els conflictes en relació als lideratges o la valorització de les cures entre d’altres. Donarem visibilitat a bones pràctiques ja s’estan duent a terme per poder es-tendre els paradigmes organitzatiu solidaris i feministes. OBJECTIUS DEL CURS: o Oferir als participants un marc teòric al voltant del tema del gènere o Generar un espai de reflexió i discussió sobre la qüestió del gènere que permeti un treball col·lectiu vers un dels grans eixos de desigualtat social o Analitzar les organitzacions des d’una mirada feminista o Donar eines per incorporar noves formes de funcionar a nivell intern. CONTINGUTS: o Marc conceptual i aproximació teòrica o Economia Feminista o Les organitzacions, com som? o Elements de desigualtat existents a les organitzacions o Anàlisi de la pròpia entitat des d’una mirada feminista o La sostenibilitat col·lectiva o Paradigma d’organització solidària o El temps i el treball sota la mirada feminista o La construcció de lideratges o Conciliació i (co)responsabilitat, la socialització de la responsabilitat de cures. o Eines i recursos per introduir la perspectiva feminista a les organitzacions o Campanyes i eines de comunicació i divulgació o Protocols contra l’assetjament i abordatge de les violències. o Bones pràctiques

Tenir més de 16 anys a l’inici del curs. Els monogràfics i càpsules donen dret a ser utilitzats com a convalidació en d’altres formacions, sempre que s’hagi obtingut el certificat d’aprofitament. Per a més informació consulteu a l’escola. Depenent del format de l’acció formativa i per a un bon seguiment, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos. Aquesta condició s’ha d’acomplir sempre en el cas de la formació en línia. Si és una acció de pagament, l’alumne pot anul·lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas. INSCRIPCIONS

 • MONOGRÀFICS
Data inici: 23/11/2021
Número de places disponibles: 25 / 25 lliures
Lloc: Aula virtual Escola lliure El Sol
Població:
Preu:
 • 5€-Preu general
x
Preus
Selecciona el tipus de document
Introdueix el numero del teu document
Comparteix:

Formacions relacionades
Director/a
DIRES-min
Curs de DIRECTOR/A estiu WHY

Del 1 d'agost de 2021 al 12 d'agost de 2021

BELLVER DE CERDANYA

Director/a
DIRES_MM-min
Curs Èxit Marta Mata Casals de Joves Saifores (DIRECTOR/A)

Del 14 d'agost de 2021 al 27 d'agost de 2021

SAIFORES

Monitor/a
MONIS_MM
Curs de Creixement Marta Mata Saifores 2 (MONITOR/A)

Del 16 d'agost de 2021 al 27 d'agost de 2021

SAIFORES