Diversitat i interculturalitat en el món educatiu (en línia)

            

Inici: 3/05/2021 Final:14/05/2021 Trobades en línia:Inici: 3, 5, 10 i 12 de maig, en un horari de 18h a 20h Durada: 16h Formadora: Carla Valle Diversitat cultural, multiculturalitat, interculturalitat, diàleg, identitat, convivència, etc. són termes que anem escoltant en el nostre dia a dia i que comencen a articular l’imaginari col·lectiu de l’àmbit educatiu. En aquest curs farem una mirada a com s’han articulat i construït els discursos i les cosmovisions col·lectives sobre la cultura i la identitat històricament fins avui, revisarem els diversos models de gestió de la diversitat i parlarem de conceptes bàsics: estereotip, prejudici, discriminació i la seva funció social, per comprendre com afecten la convivència ciutadana i treballarem al voltant de la perspectiva intercultural reflexionant sobre els reptes que planteja a l’acció i a la intervenció educativa. Objectius: - Entendre i analitzar com s’han construït les identitats i el nostre imaginari, entorn de la diversitat cultural a Occident. - Comprendre com la cultura, estereotips i actituds influeixen en les nostres interaccions i anàlisis. - Identificar i comprendre els aspectes més significatius i el sentit de la seva dimensió cultural. - Adquirir eines per desenvolupar la perspectiva intercultural en la nostra intervenció educativa. Continguts: BLOC 1: Cultures i identitats: La construcció de la diversitat cultural - Què és la cultura? Com s’estructuren les cultures i les identitats culturals? - Universalisme i etnocentrisme: mite del progrés - Identitat i construcció de l’imaginari entorn a la diversitat cultural a occident i la construcció històrica de «l’altre». - Breu aproximació a la teoria decolonial i postcolonial actual BLOC 2: La gestió de la diversitat - Discriminacions i prejucidicis. - Racisme i racialització de les persones. - Reconèixer els propis estereotips des de la pràctica. - Educació inclusiva: Exclusió, segregació, integració i inclusió BLOC 3: La interculturalitat com a eina de transformació social - Assimilacionisme, multiculturalisme i interculturalitat - Què és la interculturalitat? - Abordatge dels plantejaments interculturals en la intervenció educativa - Deconstrucció dels privilegis: els rols i els rangs. BLOC 4: Ciutadania crítica i educació intercultural - Debats i posicionaments actuals - Mirada a la justícial global en clau intercultural - Aproximació a la mirada interseccional - Recursos pràctics

Tenir més de 16 anys a l’inici del curs. Els monogràfics i càpsules donen dret a ser utilitzats com a convalidació en d’altres formacions, sempre que s’hagi obtingut el certificat d’aprofitament. Per a més informació consulteu a l’escola. Depenent del format de l’acció formativa i per a un bon seguiment, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos. Aquesta condició s’ha d’acomplir sempre en el cas de la formació en línia. Si és una acció de pagament, l’alumne pot anul·lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

 • MONOGRÀFICS
Data inici: 03/05/2021
Número de places disponibles: 24 / 25 lliures
Lloc: Aula virtual Escola lliure El Sol
Població: BARCELONA
Preu:
 • 65€-Preu general
 • 58.5€-Treballadores de les cooperatives l'Esguard i Doble Via
 • 48.75€-Sòcies d'Esplac i d'Acció Escolta de Catalunya
 • 32.5€-Claustre de l'Escola Lliure El Sol
x
Preus
Selecciona el tipus de document
Introdueix el numero del teu document
Comparteix:

Formacions relacionades
Monogràfic
_MG_3849_opt
Incorporem el feminisme en l'organització de la nostra entitat (en línia)

Del 17 de maig de 2021 al 7 de juny de 2021

BARCELONA

Monitor/a
_MG_3586_opt
Curs de MONITOR/A intensiu juny-juliol

Del 28 de juny de 2021 al 14 de juliol de 2021

BARCELONA

Monitor/a
_MG_4007
Curs de MONITOR/A juliol matins

Del 28 de juny de 2021 al 30 de juliol de 2021

BARCELONA