Curs de MONITOR/A Residencial (agost)

            

DATES: de l'1 a l'11 d'agost en format residencial de casa de colònies i el 16 de setembre a Barcelona Lloc: Casa de colònies Can Pere A QUI S'ADREÇA? El curs s'adreça a totes aquelles persones interessades a realitzar les tasques i les funcions que s'atribueixen al monitoratge d'infants i joves, mitjançant la seva participació, sigui de forma voluntària o remunerada, en projectes en l'àmbit de l'educació en el lleure. OBJECTIU El curs de monitor/a té com a principal objectiu preparar l'alumnat per intervenir en el lleure infantil i juvenil i capacitar-lo per a l'organització, dinamització i avaluació d'activitats educatives adreçades a grups formats per persones amb edats compreses entre els 3 i els 20 anys en el marc de la programació general d'una entitat, projecte o servei. DURADA i ESTRUCTURA El curs té una durada total de 310 hores i s'estructura en les etapes següents: Etapa lectiva: 150 hores Formació presencial: 100 hores Formació a distància: 50 hores Aquesta formació es porta a terme mitjançant la realització de: - Activitats en línia realitzades posteriorment a la formació, 25 hores. - Treball propi d'elaboració d'una memòria, 25 hores. Etapa pràctica: 160 hores Aquesta etapa es duu a terme mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte en l'àmbit de l'educació en el lleure infantil i juvenil. TEMARI: El temari del curs de monitor/a ve determinat pels continguts de quatre mòduls formatius que s'inclouen en el currículum acadèmic d'alguns cicles formatius de la formació professional. Aquests mòduls són: - MF 1866_2: Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil - MF 1867_2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil - MF 1868_2: Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure - MP 0270: Mòdul de pràctiques professionals no laborals AVALUACIÓ L'avaluació es realitza de manera continuada durant els diferents formacions realitzades en l'etapa lectiva presencial a la casa de colònies. Amb l'observació i la realització de les diferents activitats i tallers, l'equip de formadors és capaç de determinar l'adquisició de les competències cognitives i actitudinals necessàries requerides per tal de desenvolupar les tasques i funcions d'un/a monitor/a d'activitats educatives en el lleure infantil i juvenil. TITULACIÓ QUE S'OBTÉ L'avaluació favorable de les diverses etapes del curs dona accés a l'obtenció del carnet i el diploma de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. NORMATIVA DE REFERÈNCIA Ordre del Departament de Benestar i Família (BSF/196/2013)

Cal tenir els 18 anys complerts a l'inici del curs. Per al bon seguiment del curs, és obligatòria l’assistència durant tots els dies de formació. Marxar de la casa prèvia finalització del curs o arribar tard suposa l'exclusió de l'avaluació i per tant, la impossibilitat de superar l'etapa lectiva. En cas de força major (ex: malaltia) que no suposi faltar a més de 16 hores, es podrà recuperar compensant aquesta pèrdua d'hores de formació. L’alumne/a disposa d’un any i mig per tal de completar aquesta acció formativa,. Per tant, caldrà haver lliurat la memòria de pràctiques dins d’aquest període mitjançant les convocatòries corresponents que s’hi inclouen. Hi ha tres convocatòries a l’any: 15 gener, 15 abril i 15 octubre. Per tant caldrà comptar 4 convocatòries a partir de la finalització del curs. Preu per participant: 560€ (abans del 15 de juny) 295€ primer pagament 265€ segon pagament) 595€ (després 15 juny) 295€ primer pagament 300€ segon pagament El preu inclou: la formació, els àpats de l'estada, l’allotjament, el material i l'assegurança del curs.

 • Diseño sin título
Data inici: 01/08/2023
Número de places disponibles: 22 / 25 lliures
Lloc: Casa de colònies can Pere
Població: SANT PERE DE RIBES
Preu:
 • 560€-abans del 15 de juny
 • 295€-pagament fraccionat (primer pagament)
x
Preus
Selecciona el tipus de document
Introdueix el numero del teu document
Comparteix:

Formacions relacionades
Monitor/a
MONIS
Curs de MONITOR/A intensiu primavera

Del 1 d'abril de 2023 al 30 d'abril de 2023

GER

Monogràfic
PRE_MONIS
Curs de PREMONITOR/A

Del 3 d'abril de 2023 al 6 d'abril de 2023

SITGES

Monitor/a
MONIS
Curs de MONITOR/A matins maig-juny

Del 22 de maig de 2023 al 23 de juny de 2023

BARCELONA