Curs de DIRECTOR/A estiu WHY

            

Dates: *De l'1 al 12 d'agost de 2021 (comença a les 9:30h del dia 1 d'agost i acaba a les 19h del dia 12 d'agost) Lloc: * De l'1 al 12 d'agost: Casa de colònies Ridolaina - Bellver de Cerdanya Horari: Comença a les 10h del dia 1 d'agost i acaba a les 19h del dia 12 d'agost. Es realitzen dos tallers durant el matí, dos a la tarda i un després de sopar. A QUI S'ADREÇA? El curs s'adreça a totes aquelles persones que, amb formació prèvia i experiència en l'àmbit del lleure infantil i juvenil, estan interessades en desenvolupar, ja sigui de forma voluntària o remunerada, les tasques de coordinació d'equips i de direcció i gestió de projectes d'educació en el lleure infantil. OBJECTIU El curs de director/a té com a principal objectiu preparar l'alumne per intervenir educativament en el lleure infantil i juvenil mitjançant el desenvolupament de tasques de coordinació i dinamització d'equips en projectes en l'àmbit de l'educació en el lleure adreçats a la infància i a la joventut i capacitar-lo tant per a la seva direcció, planificació, organització, gestió i avaluació, així com per al a seva representació interna i externa. DURADA i ESTRUCTURA El curs té una durada de 320 hores i s'estructura en dues etapes: Etapa lectiva: 200 hores Formació presencial: 136 hores Aquesta formació es desenvolupa de l'1 al 12 d'agost a la casa de colònies de Ridolaina . Formació a distància: 64 hores Aquesta formació es porta a terme mitjançant la realització de: - Activitats on-line realitzades posteriorment a la formació, 39 hores. - Treball propi d'elaboració d'un treball i d'una memòria, 25 hores. Etapa de pràctiques: 120 hores Aquesta etapa es duu a terme mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte en l'àmbit de l'educació en el lleure infantil i juvenil. TEMARI: El temari del curs de director/a ve determinat pels continguts de dos mòduls formatius que s'inclouen en el currículum acadèmic d'alguns cicles formatius de la formació professional. Aquests mòduls són: - Mòdul formatiu 1869_3. Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil - Mòdul formatiu 1870_3. Coordinació i dinamització de l'equip de monitors i monitores de lleure - Mòdul de pràctiques 0410. Mòdul de pràctiques professionals no laborals de direcció i coordinació d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil AVALUACIÓ L'avaluació es realitza de manera continuada durant els diferents tallers realitzats en l'etapa lectiva presencial durant els mesos d'agost i setembre. Amb l'observació i la realització de les diferents activitats i tallers, l'equip de formadors és capaç de determinar l'adquisició de les competències cognitives i actitudinals necessàries requerides per tal de desenvolupar les tasques i funcions d'un/a director/a d'activitats educatives en el lleure infantil i juvenil. TITULACIÓ QUE S'OBTÉ L'avaluació favorable de les diverses etapes del curs dóna accés a l'obtenció del carnet i el diploma de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. NORMATIVA DE REFERÈNCIA Ordre del Departament de Benestar i Família (BSF/196/2013)

Hi ha dues vies d’accés per poder fer el curs de director/a: - VIA 1: estar en possessió del títol de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil o tenir el grau superior en animació sòcio-cultural - VIA 2: cal complir els dos requisits següents: - Estar en possessió d’una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia o en psicologia, o bé un cicle formatiu de grau superior d’educació infantil o d’integració social, o bé amb el màster de formació del professorat o el CAP o el Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. - Acreditar experiència de 2 anys (700 hores) en tasques de monitoratge en l’àmbit del lleure infantil i juvenil. Per al bon seguiment del curs, és obligatòria l’assistència durant tots els dies de formació. Marxar de la casa prèvia finalització del curs o arribar tard suposa l'exclusió de l'avaluació i per tant, la impossibilitat de superar l'etapa lectiva. En cas de força major (ex: malaltia) que no suposi faltar a més de 16 hores, es podrà recuperar compensant aquesta pèrdua d'hores de formació. L’alumne/a disposa de 2 anys i mig aproximadament per tal de completar aquesta acció formativa,. Per tant, caldrà haver lliurat la memòria de pràctiques i el projecte dins d’aquest període mitjançant les convocatòries corresponents que s’hi inclouen Hi ha tres convocatòries a l’any: 15 de gener, 15 d’abril i 15 d’octubre. Per tant caldrà 7 convocatòries a partir de la finalització del curs. L'alumne pot anul·lar la matrícula fins 14 dies naturals abans de l'inici del curs i se li retornarà el 50% de l'import. Després i fins l'inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l'import, en cap cas. En cas de no poder-se realitzar el curs degut a les mesures per combatre el Covid-19 l’import de la matricula es retornarà íntegrament Preu per participant: 655€ (abans del 15 de juny) 360€ primer pagament 295€ segon pagament 690€ (després 15 juny) 360€ primer pagament 330€ segon pagament El preu inclou: la formació, els àpats de l'estada, l’allotjament. material i l'assegurança del curs. INSCRIPCIONS DILLUNS, 15 DE MARÇ, A LES 9:30H. OBRIREM LES INSCRIPCIONS A LA WEB

 • DIRES-min
Data inici: 01/08/2021
Número de places disponibles: 1 / 27 lliures
Lloc: Casa de colònies Ridolaina
Població: BELLVER DE CERDANYA
Preu:
 • 655€-Preu general
x
Preus
Via d'accés
Selecciona el tipus de document
Introdueix el numero del teu document
Comparteix:

Formacions relacionades
Càpsula
CÀPSULES
Formació de noves tutores

Del 31 de maig de 2022 al 31 de maig de 2022

BARCELONA

Monogràfic
MONOGRÀFICS
Anselm Clavé Acollida

Del 7 de juny de 2022 al 9 de juny de 2022

BARCELONA

Monogràfic
manipulacio_aliments(1)
Manipulació d'aliments

Del 10 de juny de 2022 al 30 de setembre de 2022