AEiG Xaloc de Tarragona

L'Agrupament Escolta Xaloc s'ofereix com a centre per ensenyar i compartir amb persones de pràctiques.

Som l’Agrupament Escolta i Guia Xaloc de Tarragona amb 40 anys a la motxilla, una entitat sense ànim de lucre que vetllem per l’educació i el lleure. Ens oferim com a entitat per acollir en pràctiques tant de monitor/a com de director/a.

Cal dir que som un agrupament unit i cohesionat que estem totalment obertes a ensenyar i compartir valors amb les noves incorporacions. L’educació és l’eina més poderosa per canviar el món. Fent de cap (educador/a voluntari/ària) ho gaudiràs, t’implicaràs en l’entorn i la natura, viuràs un creixement personal, seràs un gran referent educatiu pels nostres infants i joves i gaudiràs de tots els plans lúdics que fem l’equip de caps junts!


Tauler anuncis
Escola Montseny
L'equip d'espai migdia de l'Escola Montseny s'ofereix com a centre per fer les pràctiques de monitor/a.